Lip 09

Wystrój różnych wnętrz

Tak jak i wiele budynków istniejących na całym świecie tak i wiele różnego rodzaju wnętrz w nich się znajdujących. Jeśli chodzi o nasze własne mieszkania to każdy próbuje je urządzić według własnego gustu artystycznego. Niektórzy z nas uwielbiają mieć w pomieszczeniach bardzo ciepłe i żywe kolory a także sporo padającego do nich światła. Niektórzy pragną wręcz przeciwnie, by ich pomieszczenia były ciemno, zimne i ponure. Zależy to głównie od naszej osobowości. Od tego czy jesteśmy osobami skrytymi i zamkniętymi w sobie czy otwartymi na świat i szukających nowych doznań. Większość osób decyduje się na by ich mieszkania i pomieszczenia były wystrojone w sposób elegancki i szykowny. Chodzi głównie o to by wyglądało to bardzo gustownie. Można się wtedy pochwalić nowo, pięknie wystrojonym pomieszczeniem swoim bliskim lub znajomym. Każdy woli mieć ładniej wystrojone mieszkanie w przypadku odwiedzin gości, niż niechlujnie urządzone w którym jest zimno, ponuro i panuje w nim ogromny bałagan a na dodatek towarzyszy temu nieprzyjemny zapach.

0
comments

Maj 28

Mieszkanie na ostatnim piętrze

Wielu osobom zależy na tym, aby mieć mieszkanie na ostatnim piętrze. Rozciąga się z niego wspaniały widok. Oczywiście, im wyższy dom, tym cenniejsze okazuje się mieszkanie na górnym piętrze. Poza tym, o ile na parterze i pierwszym piętrze kręci się zawsze dużo osób, zmierzających na wyższe piętra, to ostatnie już rzadko kto dochodzi. Oczywiście, pragnąć żyć wysoko, trzeba jednak mieć windę. Jeżeli bowiem żyjemy na samej górze w kamienicy cztero czy sześciopiętrowej, gdzie nie ma windy, to będzie nam niewygodnie. Oczywiście, gdy nie ma windy, a jedynie schody, to może być ciężko po nich wchodzić, zwłaszcza starszym osobom. Zawsze też, mieszkając wysoko, trzeba mocno pilnować dzieci, aby nie wypadły z okna. Również podczas mycia okien należy zachować daleko idącą ostrożność, gdyż upadek z wysoka może być bolesny, a nawet śmiertelny. Mimo wszystko, życie wysoko okazuje się bardzo przyjemne, zwłaszcza gdy spojrzy się z  okna w dal i zobaczy okolicę na wiele kilometrów wokoło. To będzie niezwykle miłe.

0
comments

Maj 28

Dobry materiał do konstrukcji to

Do najpopularniejszych materiałów budowlanych należy cegła. Czerwone kostki o kształcie prostopadłościanu, które tworzy się z gliny, piasku, cementu oraz innych surowców. Składniki miesza się ze sobą i dzięki procesowi suszenia, wypalania, naparzania, tworzy się gotowy i trwały surowiec budowlany. Cegła cechuje się wysoką odpornością, trwałością na wielkie obciążenia i warunki atmosferyczne. Cegły służą do konstrukcji ścian i murów, fundamentów. Odnotowano  przypadki wykorzystania cegieł do wznoszenia filarów i stropów – choćby w architekturze gotyckiej. Cegła znana jest już od starożytności, a pierwsze egzemplarze, wypalane na słońcu i lepione z gliny sięgają tysiące lat wstecz. W Europie weszła do użytku w epoce gotyku, gdzie była uniwersalnym materiałem konstrukcyjnym i dekoracyjnym. W architekturze gotyckiej, cegłę układano w geometryczne wzory, które nazywa się wątkami. Nie tylko dają one niezniszczalną konstrukcję, ale tworzą także interesującą, płaską dekorację. Wątki były proste, ale także skomplikowane, tworzące piękne lico muru.

0
comments

Mar 21

Budowanie z punktu widzenia klienta a firmy

Budownictwo to bardzo szeroko rozumiany temat. Powstaję mnóstwo ciekawych budowli, społeczeństwo coraz więcej wymaga od przedsięwzięć zajmujących się tym tematem. Dawniej nieruchomości, mimo iż był mniejszy wybór także miały solidne fundamenty. Ludzie myśleli o przyszłości, przede wszystkim szanowali swoją pracę. Teraz cóż, wszystko się zmieniło, na rynku jest miedzy innymi ogromna ilość egoizmu. Najlepszym przykładem są firmy budowlane na które nie zawsze można liczyć. Bardzo często właściciele takich przedsiębiorstw szukają tanich robotników, młodych ludzi, najlepiej w sezonie letnim kiedy człowiek chce zarobić w wakacje. Dwa punkty widzenia, klienta, powinno mu zależeć na działaniu firmy budującej prywatną nieruchomość a jeśli chodzi o samą instytucję, trzeba mieć świadomość, że bardzo istotna jest opinia ludzi, bez dobrego słowa, oparcia nie można za bardzo liczyć na sukces. Potrzebna jest ciężka praca, aby po latach zwyczajnie cieszyć się z zarobków. Najpierw zadbać o wszystko, a po czasie zbierać tego owoce.

0
comments

Lis 28

PLAN KWADRATOWY

Plan kwadratowy otrzymały tu najwcześniej miasta nowo za­łożone przez wielkiego zdobywcę (na przykład Aleksandra Eschate nad Syrdarią) i jego następców w tym rejonie, Seleucydów (na przykład Antiochia nad rzeką Margus; dziś miasto Mary nad rzeką Murghab w radzieckiej Turkmenii, do roku 1937 noszące nazwę Merw). Aleksandria Eschate, otoczona silnym murem obronnym, przypominała warowny obóz wojskowy. Antiochia nad Margusem, również prawie kwadratowa w planie, z dwoma magistralami przecinającymi się pod kątem prostym, dzieliła obszar miejski na cztery kwartały. Od północy otoczonego potęż­nym murem miasta znajdowała się cytadela obsadzona garnizo­nem wojskowym, przekształcona z centrum wcześniejszego mia­sta (ryc. 43). Pośrodku, każdego z czterech boków miasta w murach obronnych zjiajdowala się ufortyfikowana brama.

0
comments

Lis 28

KOLEJNE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

  1. Teraz, w epoce hellenistycznej, uległ kolejnej przebudowie i rozbudo­wie. Przekomponowane zostało centrum, wprowadzono wodocią­gi, kanalizację. Wtedy też poszerzono i wzmocniono basztami miejskie mury obronne, które osiągnęły teraz długość ponad 5 km. Masywne baszty stanęły na każdym występie i załamaniu linii fortyfikacyjnej, a grubość murów sięgała 11 m. W południo- wo-wschodniej części murów usytuowano bramę warowną, flan­kowaną dwiema potężnymi basztami.  Gruntowniejszej, bo niemal całkowitej przebudowie w dobie hellenizmu uległo miasto Priene, położone w pobliżu ujścia Meandra.  Nowe, powstałe w drugiej połowie IV w. p.n.e. miasto otrzymało plan w pełni realizujący system Hippodamosa. Jego projektantem był współtwórca słynnego Mauzoleum w Halikar- nasie, Pyteos.

0
comments

Lis 28

NAJSTARSZE ZACHOWANE MURY OBRONNE

  1. Na ogół sieć ulic była regularna, tam zas, gdzie było to możliwe, stosowano w rozplanowaniu urbanistycznym schemat Hippodamosa z Miletu (np. w Olbii). Prócz akropolu, ob­szar miasta otaczały też mury obronne. Najstarsze mury obronne zachowały się jedynie w nikłych fragmentach w takich byłych koloniach greckich, jak Tiritaka czy Pantikapajon. W Pantikapajonie mury obronne zbudowane były częściowo z wielobocznych, częściowo zaś z ciosowych bloków kamiennych, które tworzyły warstwy zewnętrzne, licujące; śro­dek między nimi wypełniały zwykłe, nie obrobione głazy. Mury Tiritaki, z V w. p.n.e., wzniesiono z cegły suszonej na kamiennym fundamencie. Nie stanowiły one ciągłej linii fortyfikacji lecz osobne odcinki łączące poszczególne domy. 

0
comments

Lis 28

ZBUDOWANIE PIREUSU

  1. Jedyne wejście od strony zachodniej dziś na ogół zna się jako niezwykle paradne, reprezentacyjne. Wszak stanowiły je m.in. słynne Pro- pyleje. Propyleje położone były jednak już w głębi, przy wejściu na skalny taras. Przed nimi usytuowane były masywne czworo­boczne baszty. W razie potrzeby wejście barykadowano, zamurowywano. Samo miasto, jak już powiedziano, zostało również otoczone nowymi murami. Największym przedsięwzięciem fortyfikacyj­nym lat sześćdziesiątych i pięćdziesiątych V w. p.n.e. było jednak zbudowanie Pireusu — ateńskiego portu wojennego, oddalonego od metropolii o 6 km w kierunku południowo-zachodnim — i po­łączenie go z Atenami obronnymi Długimi Murami. Pi­reus otrzymał regularną, rusztową sieć uliczną i zabudowę pro­jektowaną przez Hippodamosa z Miletu, który tu właśnie przede wszystkim działał. 

0
comments

Lis 28

DO BUDOWY NOWYCH,MASYWNYCH MURÓW

  1. Ści­nający wzgórze naturalny taras ciągnie się ze wschodu na zachód na około 300 m, z północy na południe zaś na około 130 m. Akro­pol wznosi się nad poziom terenu zajętego przez miasto na około 70—80 m; wieńczące go monumentalne budowle dominowały więc nad całymi Atenami. Ateński Akropol z dawien dawna był miejscem warownym, schronieniem dla okolicznej ludności w czasie niebezpieczeństwa. W okresie archaicznym otoczony był silnymi murami, które wszakże zostały poważnie uszkodzone przez Persów. Po ich od­parciu przystąpiono więc do usuwania zniszczeń. Do budowy nowych, masywnych murów wykorzystano m.in. materiał budowlany ze zburzonych świątyń Akropolu. 

0
comments

Lis 28

GŁÓWNE ŹRÓDŁO WIEDZY

Ateński Akropol zna, choćby z ilu­stracji, wielu ludzi. I niejednemu przy tej nazwie jawią się przed oczami ruiny świątyni -Pallas-Ateny, Erechtejonu, marmurowe posągi kariatyd. A przecież Akropol był nie tylko kultowym ser­cem Aten, ośrodkiem religijnego i kulturalnego życia dawnych Greków; był także warownią, cytadelą miasta. Zapomina się jed­nak o tym, choć dziś jeszcze ściany stromego wzgórza zachowują kamienne lico obwarowań, wspierających je masywnych skarp. Z czasów antycznych, podobnie jak z wcześniejszej starożyt­ności, zachowało się niewiele obiektów architektury obronnej w stanie dającym pełniejsze wyobrażenie o niej. Archeologia dla tej epoki stawowi główne źródło wiedzy.

0
comments