//////
Lis 28

25 WIEŻ

Trudno się jednak dziwić, skoro ce­sarz miał podobno ostrzec, że murarz, który pozostawi między kamieniami taką szczelinę, by dało się w nią wbić gwóźdź, zosta­nie natychmiast ścięty. Mniej więcej co 150—200 m mur wzmac­niały potężne baszty-strażnice z pomieszczeniami dla żołnierzy. W niektórych z tych baszt mieściły się bramy. Ogółem w murze (rozbudowywanym okresami aż do XVI w.) było około 25 takich wież. Wielki Mur Chiński biegnie wyłącznie po trudnodostępnych, stromych zboczach górskich, tworząc, zależnie od terenu, zawiłe niekiedy serpentyny i gwałtowne skręty. Jego licz­ne odgałęzienia tworzyły m.in. obronną pętlę wokół Pekinu i za­bezpieczały prowincje zachodnie Kansu i Szensi od Mongołów z północy i Tybetańczyków z południowego zachodu.

0
comments

Reply

© 2019
error: Content is protected !!