//////
Lis 28

DO BUDOWY NOWYCH,MASYWNYCH MURÓW

  1. Ści­nający wzgórze naturalny taras ciągnie się ze wschodu na zachód na około 300 m, z północy na południe zaś na około 130 m. Akro­pol wznosi się nad poziom terenu zajętego przez miasto na około 70—80 m; wieńczące go monumentalne budowle dominowały więc nad całymi Atenami. Ateński Akropol z dawien dawna był miejscem warownym, schronieniem dla okolicznej ludności w czasie niebezpieczeństwa. W okresie archaicznym otoczony był silnymi murami, które wszakże zostały poważnie uszkodzone przez Persów. Po ich od­parciu przystąpiono więc do usuwania zniszczeń. Do budowy nowych, masywnych murów wykorzystano m.in. materiał budowlany ze zburzonych świątyń Akropolu. 

0
comments

Reply

© 2019
error: Content is protected !!