//////
Lis 28

GŁÓWNE ŹRÓDŁO WIEDZY

Ateński Akropol zna, choćby z ilu­stracji, wielu ludzi. I niejednemu przy tej nazwie jawią się przed oczami ruiny świątyni -Pallas-Ateny, Erechtejonu, marmurowe posągi kariatyd. A przecież Akropol był nie tylko kultowym ser­cem Aten, ośrodkiem religijnego i kulturalnego życia dawnych Greków; był także warownią, cytadelą miasta. Zapomina się jed­nak o tym, choć dziś jeszcze ściany stromego wzgórza zachowują kamienne lico obwarowań, wspierających je masywnych skarp. Z czasów antycznych, podobnie jak z wcześniejszej starożyt­ności, zachowało się niewiele obiektów architektury obronnej w stanie dającym pełniejsze wyobrażenie o niej. Archeologia dla tej epoki stawowi główne źródło wiedzy.

0
comments

Reply

© 2019
error: Content is protected !!