//////
Lis 28

NAJSTARSZE ZACHOWANE MURY OBRONNE

  1. Na ogół sieć ulic była regularna, tam zas, gdzie było to możliwe, stosowano w rozplanowaniu urbanistycznym schemat Hippodamosa z Miletu (np. w Olbii). Prócz akropolu, ob­szar miasta otaczały też mury obronne. Najstarsze mury obronne zachowały się jedynie w nikłych fragmentach w takich byłych koloniach greckich, jak Tiritaka czy Pantikapajon. W Pantikapajonie mury obronne zbudowane były częściowo z wielobocznych, częściowo zaś z ciosowych bloków kamiennych, które tworzyły warstwy zewnętrzne, licujące; śro­dek między nimi wypełniały zwykłe, nie obrobione głazy. Mury Tiritaki, z V w. p.n.e., wzniesiono z cegły suszonej na kamiennym fundamencie. Nie stanowiły one ciągłej linii fortyfikacji lecz osobne odcinki łączące poszczególne domy. 

0
comments

Reply

© 2019
error: Content is protected !!