//////
Lis 28

ZBUDOWANIE PIREUSU

  1. Jedyne wejście od strony zachodniej dziś na ogół zna się jako niezwykle paradne, reprezentacyjne. Wszak stanowiły je m.in. słynne Pro- pyleje. Propyleje położone były jednak już w głębi, przy wejściu na skalny taras. Przed nimi usytuowane były masywne czworo­boczne baszty. W razie potrzeby wejście barykadowano, zamurowywano. Samo miasto, jak już powiedziano, zostało również otoczone nowymi murami. Największym przedsięwzięciem fortyfikacyj­nym lat sześćdziesiątych i pięćdziesiątych V w. p.n.e. było jednak zbudowanie Pireusu — ateńskiego portu wojennego, oddalonego od metropolii o 6 km w kierunku południowo-zachodnim — i po­łączenie go z Atenami obronnymi Długimi Murami. Pi­reus otrzymał regularną, rusztową sieć uliczną i zabudowę pro­jektowaną przez Hippodamosa z Miletu, który tu właśnie przede wszystkim działał. 

0
comments

Reply

© 2019
error: Content is protected !!